Gladheidsmaatregelen

By 27 januari 2019 augustus 7th, 2019 Exmorra

De winter brengt ons naast mooie plaatjes van sneeuw en ijs helaas ook ongemak in de vorm van gladde straten. De gemeente draagt er zorg voor dat de straten in het dorp, indien nodig, gestrooid zullen worden. Mocht dit bij gladheid niet gebeuren dan kunt U dit middels MOR-melding aan de gemeente melden. Stelt U ons ook even op de hoogte, dan kunnen we dit in het Bestuurlijk Overleg met de gemeente bespreken.