Algemene ledenvergadering dorpsbelang Exmorra

By 27 juni 2020 Dorpsbelang

Wegens de Coronamaatregelen hebben wij onze vergadering moeten uitstellen. Gezien de versoepeling van de huidige maatregelen zijn we verheugd mee te kunnen delen dat de algemene ledenvergadering nu op 25 september om 20:00 uur gehouden zal worden in ’t Honk.
Wel willen we u vragen dat, mocht u klachten hebben die passen bij Corona, dan thuis te blijven.

Als bestuur van Dorpsbelang zijn wij blij te mogen melden dat Arie Spijksma bereid gevonden is om de komende 5 jaar de rol als voorzitter van het Dorpsbelang te willen vullen. Tot aan de ALV zal Pieter-Jan Arie nog even ondersteunen in zijn rol. De formele overgave van het voorzittersstokje zal bij de aankomende ALV gebeuren. Arie, welkom en veel succes.

We hebben de notulen van de vorige ALV eerder bij u thuis bezorgt en zullen deze in het komende Doarpsnijs laten opnemen. Noteer de datum alvast in uw agenda.