update 18-02-2018

Actueel

http://www.exmorra.info

 
 

NIEUWS februari 2018 van het DORPSBELANG EXMORRA

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig ?

 

Foar Elkoar:

Als Dorpsbelang zijn we ontzettend trost op de werkgroep Foar Elkoar. Vanwege alle werkzaamheden die deze werkgroep doet en het effect hiervan op Exmorra hebben wij ze aangemeld voor de landelijke vrijwilligersprijs. Hoewel dit mooie initiatief uiteindelijk niet geselecteerd is voor de landelijke vrijwilligersprijs, uit de gemeente haar waardering door de werkgroep een waarderingsprijs te geven. Als Dorpsbelang zijn we ontzettend trots hierop. Iedereen die actief is binnen Foar Elkoar gefeliciteerd met deze prijs en jullie inzet gedurende het jaar.

 

Website dorpsbelang:

Op de website van dorpsbelang staan alle gegevens van bedrijven, verenigingen, stichtingen en kerk in ons dorp. Een keer per jaar checken wij de gegevens aan de hand van de informatie in de Kamer van Koophandel. Maar niet iedere vereniging staat ingeschreven of er vindt wellicht tussentijds een wijziging plaats. Hoewel we vragen om veranderingen aan ons door te geven, gebeurt dit niet altijd. Om te zorgen dat onze website up-to-date blijft gaan we in de toekomst ook de bedrijven, verenigingen, stichtingen actief mailen om even te kijken of alle informatie klopt. Mochten er nu al verkeerde informatie op staan, laat het ons dan weten via het mailadres van dorpsbelang. Dan zorgen wij dat het aangepast wordt. 

 

Concordia:

Als uw kind op de muziekschool zit kan u ook dit jaar een bijdrage uit het “Concordiafonds” aanvragen. Abusievelijk stond er een verkeerd jaartal in de bijdrage van vorige maand. Daarom nu elders in het Doarpsnijs de juiste versie.

 

Oud Papier:

Eind februari wordt het oud papier weer opgehaald. Het schema voor deze maand is weer opgenomen in dit nummer van Doarpsnijs. Als Dorpsbelang en Kaatsvereniging zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heeft u zin om 1 keer per jaar mee te helpen met het ophalen van het oud papier, laat het ons dan even weten.

 

Melding Openbare Ruimte (MOR):


Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel, loshangende takken, omgewaaide bomen of andere gevaarlijke situaties? Geef dit dan door via een digitaal  klachtenformulier aan de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er gevaar bestaat voor de omgeving dan is er een speciaal spoedmeldingsformulier. Verder kunt u ook een MOR-melding doen via de gemeente app welke te downloaden is via de Apple store of Google play. Is er een levensgevaarlijke situatie voor mens of dier bel dan de politie via 0900-8844 of bel 112. Mocht u willen melden maar u bezit geen mogelijkheid om dit digitaal te doen, dan kunt u dit ook telefonisch aan de gemeente doorgeven. U kunt bellen met het algemene nummer (0515- 140515) en aangeven dat u een melding openbare ruimte wil doen. Mocht u nog vragen hebben laat het ons weten. Dan kunnen wij u hiermee helpen.

 

Rest ons nog U nog een gezond en mooi 2018 toe te wensen.

U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !

Website  en emailadres dorpsbelang Exmorra:  www.exmorra.info  en info@exmorra.info

Een groet namens Dorpsbelang: Pieter Jan van Ooij,
Hilda Ettema, Alwin Steigenga ,  Barbara Overwater, Sylvia Hemminga

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actuele updates: