update 08-04-2019

Actueel

http://www.exmorra.info

 

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Exmorra wordt gehouden op vrijdag-avond 12 April 2019 om 20.00 uur in t Honk Exmorra

Agenda Jaarvergadering

 

Jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Exmorra

 

op vrijdag 12 april 2019 om 20.00 uur

in Dorpshuis ít Honk

 

 

AGENDA

 

1.   Opening

 

2.   Notulen jaarvergadering 2018

 

3.   Financieel verslag 2018

 

4.   Verslag kascommissie:
Bestaande uit Gosse Reitsma en Gerben Brouwer.
Tevens benoeming nieuw kascommissielid.
Aftredend Gosse Reitsma.

5.   Jaarverslag 2018

 

6.   Werkgroepen

 

7.   Bestuurswisseling

Hilda Ettema zal na 5 jaar het bestuur verlaten. We hebben een nieuw bestuurslid gevonden. Deze nieuwe kandidaat zullen we op de ALV presenteren.

 

8.   Mededelingen

 

9.   Rondvraag

 

Pauze

 

10.  Ondernemersfondsfonds SWF

Dhr Hoogenboom, fondsmanager van het ondernemersfonds, zal uitleg geven wat het Ondernemersfonds SWF is en wie/wat er voor in aanmerking komen
  

 

 

SLUITING

 

 

Website  en emailadres dorpsbelang Exmorra:  www.exmorra.info  en info@exmorra.info

Een groet namens Dorpsbelang: Pieter Jan van Ooij,
Hilda Ettema, Alwin Steigenga ,  Barbara Overwater