update 11-08-2018

Actueel

http://www.exmorra.info

 
 

NIEUWS augustus  2018 van het DORPSBELANG EXMORRA

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig ?

 

Zomerreces:


Op het moment van het maken van deze bijdrage oor het Doarpsnijs schijnt de zon volop en bereiken de temperaturen tropische waarden. Ook hier in Exmorra. Je merkt dat de vakantie volop is bezig is. Ook wij zijn met zomerreces. Even twee maanden rust en in september gaan we weer volop aan de slag. Mocht er in de tussentijd wat zijn, meldt het bij de gemeente of zoek één van de bestuursleden op.

 

Parkeren voertuigen:

Door verschillende bewoners uit het dorp werd ons gevraagd hoe het zit met het parkeren in het dorp. Met enige regelmaat staan er auto’s in de buurt van kruispunten of bochten geparkeerd. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden. We willen u vragen hier rekening mee te houden zodat we het dorp voor iedereen veilig kunnen houden.

 

Bericht Kabelnoord

Vanuit Kabelnoord kregen we bericht dat de overeenkomst met de provincie is getekend. Op basis van de ‘witte percelenlijst’, opgesteld door de provincie, zal Kabeloord binnen 3 jaar daar snel internet mogelijk moeten maken. Het geld wat hiervoor beschikbaar is gesteld mag alleen gebruikt worden om deze witte percelen aan te sluiten. 

Voordat de aanleg van glasvezel in een gebied van start kan gaan, inventariseert Kabelnoord wie op de lijst staat en een abonnement op snel internet wil hebben. De aanleg van glasvezel kan doorgaan zodra 60% van de aangeschreven bewoners van de witte percelen in dit gebied heeft aangemeld. Voor Sudwest Fryslân staat dit gepland voor vierde kwartaal 2020. Als er meer informatie is houden wij u op de hoogte.

 

E-mailadres:


Zoals u wellicht opgevallen is sturen we belangrijke uitnodigingen en berichten via een briefje naar u toe. Dat kost echter het nodige papier. In het huidige digitale tijdperk worden steeds vaker berichten en uitnodigingen per mail verzonden. Behalve dat het minder papierkosten met zich meebrengt is het ook wat milieuvriendelijker. Ook Dorpsbelang Exmorra wil op deze wijze gaan werken. Mocht u in de toekomst alle uitnodigingen en berichten via de e-mail willen ontvangen stuurt u ons, via
info@exmorra.info, dan een mailtje met uw naam toe. Wij zullen dit dan in onze administratie wijzigen. Mocht u liever toch alles op papier ontvangen dan hoeft u niets te doen.

 

 

Melding Openbare Ruimte (MOR):


Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel, loshangende takken, omgewaaide bomen of andere gevaarlijke situaties? Geef dit dan door via een digitaal  klachtenformulier aan de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er gevaar bestaat voor de omgeving dan is er een speciaal spoedmeldingsformulier. Verder kunt u ook een MOR-melding doen via de gemeente app welke te downloaden is via de Apple store of Google play. Is er een levensgevaarlijke situatie voor mens of dier bel dan de politie via 0900-8844 of bel 112. Mocht u willen melden maar u bezit geen mogelijkheid om dit digitaal te doen, dan kunt u dit ook telefonisch aan de gemeente doorgeven. U kunt bellen met het algemene nummer (0515- 140515) en aangeven dat u een melding openbare ruimte wil doen. Mocht u nog vragen hebben laat het ons weten. Dan kunnen wij u hiermee helpen.

 

U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !

Website  en emailadres dorpsbelang Exmorra:  www.exmorra.info  en info@exmorra.info

Een groet namens Dorpsbelang: Pieter Jan van Ooij,
Hilda Ettema, Alwin Steigenga , Ria Tolsma,  Barbara Overwater

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actuele updates: