update 22-07-2017

Actueel

http://www.exmorra.info

 
 

NIEUWS juli 2017 van het DORPSBELANG EXMORRA

Dorpsbelang vindt het belangrijk haar leden op de hoogte te houden. Waar houden we ons momenteel mee bezig ?

 

Zomerreces:


In verband met de vakanties die eraan zitten komen gaan ook wij met zomerreces. Even twee maanden rust en in augustus of september gaan we weer volop aan de slag. Mocht er in de tussentijd wat zijn, meldt het bij de gemeente of zoek één van de bestuursleden op. 

 

Betonplaten fietspad Exmorra-Bolsward:


Tussen enkele betonplaten op het fietspad van Exmorra naar Bolsward was een behoorlijk hoogteverschil. Dit was vervelend voor alle fietsers die dit hoogteverschil moeten passeren. We hebben dit gemeld en zoals u mogelijk gezien hebt is men inmiddels bezig dit op te lossen.

 

Opening Pannakooi

Eindelijk, na een jaar van voorbereiding en bouw, wordt de pannakooi nu officieel geopend. Op 8 juli om 19.00 uur zal dit gaan plaatsvinden. Wereldkampioen Groundmoves en expert in freestyle football en panna Nasser El Jackson is uitgenodigd om er samen met ons een mooi feest van te maken. Een uitgebreider programma staat elders in het Doarpsnijs.

 

 

Dorpsbarbecue

Vanwege ons 60-jarig bestaan wordt er op 15 juli om 16.00 uur een dorpsbarbecue in Amerikaanse stijl bij de Golle georganiseerd. Wij hopen jullie hier allemaal te ontmoeten. Meer informatie hierover kunt u elders in het Doarpsnijs vinden.

 

Contributie

In de maanden mei en juni wordt de contributie weer opgehaald. U kunt ons ook machtigen. Dan wordt het bedrag (10 euro in 2017) rond deze periode automatisch naar ons overgemaakt.

 

Melding Openbare Ruimte (MOR):


Wilt u een melding doen over bijvoorbeeld een loszittende stoeptegel, loshangende takken, omgewaaide bomen of andere gevaarlijke situaties? Geef dit dan door via een digitaal  klachtenformulier aan de gemeente. Heeft de melding spoed omdat er gevaar bestaat voor de omgeving dan is er een speciaal spoedmeldingsformulier. Verder kunt u ook een MOR-melding doen via de gemeente app welke te downloaden is via de Apple store of Google play. Is er een levensgevaarlijke situatie voor mens of dier bel dan de politie via 0900-8844 of bel 112. Mocht u willen melden maar u bezit geen mogelijkheid om dit digitaal te doen, dan kunt u dit ook telefonisch aan de gemeente doorgeven. U kunt bellen met het algemene nummer (0515- 140515) en aangeven dat u een melding openbare ruimte wil doen. Mocht u nog vragen hebben laat het ons weten. Dan kunnen wij u hiermee helpen.

 

U bent weer even bijgepraat. Volgende maand meer !

Website  en emailadres dorpsbelang Exmorra:  www.exmorra.info  en info@exmorra.info

Een groet namens Dorpsbelang: Pieter Jan van Ooij,
Hilda Ettema, Alwin Steigenga ,  Barbara Overwater, Sylvia Hemminga

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Actuele updates: